Välkommen
Länsförbundet FUB i Blekinge
FUB Östra Blekinge
Styrelse
Sjöbacka
Aktuellt, info m m
Mediaboom
Arrangemangskommittén
Aktiviteter Karlskrona
Aktiviteter Ronneby
Bliv medlem i FUB Östra Blekinge
FUB Västra Blekinge
Bliv medlem i FUB Västra Blekinge
Klippan Blekinge
Länkar

Mediaboom:

 

Aktiviteten Mediaboom är ett samarbete mellanStudieförbundet Vuxen-skolan Karlskrona, Human Touch Karlskrona samt FUB Östra Blekinge och bedrivs som en studiecirkel.

 

Projektet som startade upp för elva år sedan, erbjuder en annorlunda aktivering, genom att samla ett antal ungdomar (unga vuxna) som gör en tidning. Genom projektet vill vi ge ungdomarna (unga vuxna) en chans att få säga sin mening, att bli delaktiga i samhället med dagens informationsteknik och att utvecklas som individer. Att lära sig samar-bete och med all rätt engagera sig i omvärlden samt få hjälp att doku-mentera detta och därefter erbjuda andra att läsa det. Projektet som är opartiskt, drivs med inriktningen delaktighet, inflytande och informa-tion.

 

Idag deltager tolv entusiastiska deltagare i studiecirkeln. De träffas en gång i veckan under vår och höstterminen. Tidningen kommer ut i färg-tryck med en utgåva per termin och har en upplaga på ca 800 st ex. Tidningen försäljs av deltagarna själva till familjer och vänner, för-säljning sker även vid olika kulturaktiviteter, köpcentrum m m. Det går även att prenumerera på tidningen.

 

I tidningen får deltagarna chansen att uttrycka sina drömmar och tankar om livet. Innehållet är mycket blandat och alla har sina specialområden. I varje utgåva av tidningen finns ett tema, bland annat, framtiden, musik, mobbing, bemötande m m.

 

Under dessa år som Mediaboom funnits har det rönt mycket uppmärk-samhet inte minst då från den mediala sidan. Många drömmar har gått i uppfyllelse för dom funktionshindrade. Mediaboom vill visa att alla människor har lika värde och att alla behövs, även om man t ex inte kan tala eller skriva. Förhoppningen är också att försöka minska fördomar-na gentemot dessa människor och genom Mediaboom har vi kommit en bit på vägen. För deltagarna finns inget omöjligt, allting går om man bara vill.

 

Cirkelledare för Mediaboom är:

 

Madeleine Andersson

Stationsvägen 28 A

370 30 Rödeby

Tel: 0734-281047 (MediaBooms telefon)

E-post: mediaboom@home.se

 

Mediabooms hemsida:

 

Under uppdatering

 

Prenumeration:

 

eller 

 

Årsprenumeration: 125:-/ två nummer.

 


Senast uppdaterad
2013-02-23 17:07