Välkommen
Länsförbundet FUB i Blekinge
FUB Östra Blekinge
Bliv medlem i FUB Östra Blekinge
FUB Västra Blekinge
Bliv medlem i FUB Västra Blekinge
Klippan Blekinge
Länkar

Klippan Blekinge:

 

Rikssektionen Klippan är en sektion i FUB. Sektionen arbetar till-sammans med förbundsstyrelsen. Klippansektions ledamöter är per-soner med utvecklingsstörning och till sin hjälp har man var sin hand-ledare. I sektionen tar man upp frågor i samhället som berör personer med utvecklingsstörning.

I Blekinge län finns sektionen Blekinge Klippan och består av två leda-möter med en handledare.

 

Blekinge Klippan:

 

Katarina Jönsson                     

Matvikshamnsväg 308

374 94 Trensum

Tel: 0454-611 40

E-post:

 

Monica Hermansson                 Handledare

Formvägen 10

374 33 Karlshamn

Tel: 0454-170 00 eller 616 01

E-post:

 

Representant för Blekinge Klippan:

 

Katarina Jönsson                      Representant

Matvikshamnsväg 308

374 94 Trensum

Tel: 0454-611 40

E-post:

 

OBS! Sidan är under uppdatering!

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad
2013-02-23 17:07