Välkommen
Länsförbundet FUB i Blekinge
FUB Östra Blekinge
Bliv medlem i FUB Östra Blekinge
FUB Västra Blekinge
Bliv medlem i FUB Västra Blekinge
Klippan Blekinge
Länkar

Medlemsansvarig I FUB Västra Blekinge:

 

Gerd Olsson

Skyttevägen 3

374 34 Karlshamn

Tel: 0454-589 029

E-post:

 

Postgiro: 11 99 17 - 3

 

Medlemsavgift:

Huv = Huvudmedlemskap med tidningen UNIK 170:-/år

Fam = Familjemedlemskap 50:-/år

 

Är du intresserad av medlemskap, ta då kontakt via telefon eller brev för information och registrering.

 

Anmäler du ditt medlemskap via brev behövs följande uppgifter:

Namn (vem ska ha huvudmedlemskap med tidningen UNIK) (Huv)

Namn (eventuella familjemedlemmar, familjemedlemskap) (Fam)

Fullständig adress

Telefon, eventuell e-postadress

 

Betala ej in medlemsavgiften direkt, när du/ni har blivit registrerade som medlem(mar), skickar Riksförbundet ut ett inbetalningskort

 


Senast uppdaterad
2013-02-23 17:07